WTC Business Academy
Alice werd gekidnapt in Colombia!

  • Datum: Vrijdag 9 december 2016, 09:00 uur tot 17:00 uur
  • Locatie: Leeuwarden, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden
  • Kosten: € 650,-

“Werknemers wereldwijd actief; is het tot nu toe goed gegaan of is het goed gedaan?”

Nederlandse bedrijven hebben een wereldwijde ambitie en sturen hiervoor hun werknemers in toenemende regelmaat naar het buitenland. Dit brengt naast grote kansen ook uitdagingen met zich mee. Door de toenemende exposure van deze bedrijven is het waarschijnlijk dat men te maken gaat krijgen met incidenten in het buitenland. De wijze waarop de individu en het bedrijf hierop reageert bepaalt in sterke mate de impact van een dergelijk incident.

De doelstelling van deze training:

  • De zakelijke reizigers weerbaar, veiligheidsbewust en goed voorbereid op reis te laten gaan.
  • Inzage krijgen in de internationale dynamiek waarbinnen men opereert.
  • Wat de gevolgen van incidenten voor de organisatie kunnen zijn en
  • hoe hierop te handelen.

Wat neemt u mee naar huis als u heeft deelgenomen aan deze dag:

  • Uw zakenreizen worden effectiever en veiliger,
  • De kans wordt significant verkleind dat u betrokken raakt bij ingrijpende incidenten,
  • De eerste stappen worden gezet om een substantiële invulling te geven aan de Duty of Care voor de zakelijke reiziger vanuit werkgevers-perspectief.

Dit programma is samen met Proximities Risk Consultancy samengesteld.

Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: http://www.wtcbusinessacademy.com/ik-wordt-overvallen-in-het-buitenland