Bring your kid to work day

 • Datum: Maandag 23 oktober 2017, 09:00 uur tot 17:00 uur
 • Locatie: WTC Almere, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere
 • Kosten: Gratis

Bring your kid to work day!

(Information in English will follow under Dutch text)

Op maandag 23 oktober, in de herfstvakantie, nodigt WTC Almere alle ouders die werken in het gebouw uit om hun kinderen mee te nemen naar kantoor. Op deze dag verzorgt WTC een leuk dagprogramma in WTC waaraan in zijn geheel, of aan losse programma-onderdelen, deelgenomen kan worden.

Indeling van de dag en het programma
Binnenkort publiceert WTC op deze pagina het programma-overzicht. De losse evenementen zullen onder werktijd plaatsvinden en zijn erop gericht om kinderen kennis te laten maken met het mooie gebouw waarin hun ouders werken.

Graag horen we van jou – de ouder – of je van plan bent om je kinderen deze dag mee te nemen, met hoeveel kinderen je dan komt en in welke leeftijd zij zijn. Wij kunnen dan ons programma daarop zo goed mogelijk afstemmen. Je krijgt later nog gelegenheid om aan te geven aan welke van de onderdelen van het programma je uiteindelijk echt wilt deelnemen.

Voor wie?
Het aanbod aan losse events zal vermaak bieden aan kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. Uiteraard zijn jongere en oudere kinderen wel welkom maar alleen onder begeleiding van de ouders zelf; opvang is niet op deze leeftijden afgestemd.

Idee van het programma
WTC werkt voor deze dag samen met studenten van de opleiding Kinderopvang en SPW in Almere. Zij gaan, onder begeleiding van WTC, vorm geven aan het programma en verzorgen op de dag zelf ook de opvang. Om je een idee te geven van de events: een professionele kindershow, spel en entertainment op onze TopFloor en een kijkje in de keuken bij chef Wybren van het WTC.  En natuurlijk, als het van je eigen werkgever mag, kan een bezoek aan jouw eigen kantoor eigenlijk niet ontbreken.

>> INSCHRIJVING
Aanmelden kan tot woensdag 18 oktober 12:00u.
Meld je graag aan via de button rechts bovenaan de pagina, vul alle velden in en laat ons via het opmerkingen-veld weten:

 • De naam van je kind/kinderen
 • De leeftijd van je kind/kinderen
 • Jongen? Meisje?
 • Aanvullende belangrijke informatie, indien van toepassing

Bring your kids to work!

Bring your kid to work day!

On Monday October 23rd, WTC Almere invites all parents who work in the building, to bring their children to work! On this day, WTC will take care of the kids and arrange a fun day program for them in the building! The program is divided into 4 activities and you decide to sign up for all or maybe just one of the activities.  

Program
Soon, WTC will publish the program overview on this page, via e-mail and social media. The separate events will take place during working hours and are intended to introduce children to the beautiful building in which their parents work.

We would like to hear from you – the parent – whether you plan to bring your children on this day, how many children you will bring and what their age is. We can then tailor our program accordingly. You will later have the opportunity to indicate on which of the activities your kid(s) will participate.

For whom?
Each of the events will provide entertainment for children between the ages of 5 and 11 years. Of course, younger and older children are welcome in our building but only under the guidance of the parents; childcare is not matched to these ages.

More information
WTC will work together with students in training for professional childcare and the “SPW”-program in Almere. They will, under the guidance of WTC, form the program and take care of the children on this day.

To already give you an idea of ​​the events itself: a professional children’s show, play and entertainment on our TopFloor and a look at what’s cooking in Chef Wybren’s kitchen. And of course, if your own employer allows it, you should take your kid(s) for a visit to your own office!

>> SIGN UP
It’s possible to sign up until Wednesday October 18th, 12 pm.
Please sign up by clicking on the button at the top right of the page, fill in all fields and let us know via the comments field:

 • The name of your kid/kids
 • The age of your kid/kids
 • Boy? Girl?
 • Please mention if your kid(s) only speak English
 • Additional important information, if applicable

Bring your kids to work!