Sociaal ondernemen

Vanuit de visie bij de oprichting van WTCs in de wereld, sluiten we aan bij het gedachtengoed dat verbinding tussen mensen, bedrijven en maatschappelijk belang de backbone is van zakendoen en wereldvrede.

Community
WTC Almere bouwt mee aan een community van ondernemers die met elkaar in verbinding staan. Zij onderstrepen de waarden van WTCs en delen graag hun netwerk en kennis. Het netwerk van WTC Almere sluit niemand uit, daarom is het kosteloos en vrij toegankelijk. Alle evenementen en bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website en zijn tegen, vooraf bekend gemaakte voorwaarden, te bezoeken.

Maatschappelijk belang
WTC Almere ondersteunt het maatschappelijk belang in de stad door aan te sluiten en terug te geven aan de maatschappij waar zij haar commercie uitzet. Meer informatie over de doelen die wij ondersteunen vindt u hier terug.

 

Onze nieuwe generatie
WTC Almere gelooft in de nieuwe generatie en bouwt graag mee aan de kennis en aansluiting vanuit de arbeidsmarkt naar het onderwijs. Wij doen mee aan stagecongressen in de stad, zijn aangesloten op werkveldoverleggen van relevante opleidingsinstituten, we bieden stageplaatsen binnen het gebouw of pogen binnen het netwerk hierin te bemiddelen.
Voor vacatures in het gebouw wordt ruimte geboden op de website van WTC Almere. Recente vacatures vindt u hier.

Duurzaamheid en afval
Duurzaamheid uiten we door onze samenwerkingspartners hierop te selecteren. Onze restaurants produceren zo min mogelijk afval en bieden, indien mogelijk, lokaal, biologisch voedsel waarbij rekening wordt gehouden met mens en natuur.
Afval wordt separaat ingezameld binnen het gebouw en de huurders van WTC Almere worden gestimuleerd hierop aan te sluiten.

Om aan te sluiten bij de beweging dat sociaal ondernemen integraal beleid zou moeten zijn, is WTC Almere partner van KSO Nederland.