Meet the world: Circulaire Economie Innovatiemissie Taiwan

  • Datum: Donderdag 1 juni 2017, 13:30 uur tot 18:00 uur
  • Locatie: WTC Almere, P.J. Oudweg, 1314 CH Almere
  • Kosten: Gratis
Op donderdag  1 juni 2017 organiseert RVO.nl in samenwerking  met de gemeente Almere, het Holland Circular Hotspot (HCH) en het Netherlands Trade and Investment office (NTIO) in Taiwan een verkennende bijeenkomst over het voornemen om een innovatiemissie naar Taiwan (eind sept 2017) te organiseren op het thema Circulaire Economie met als delegatieleider Burgemeester Weerwind.
Nederland staat in Taiwan bekend als koploper in de circulaire economie. Een onderwerp dat door de nieuwe regering in Taiwan tot één van de nationale pijlers is benoemd. De Taiwanese overheid wil met het oog op een duurzame toekomst in de komende jaren grote stappen gaan maken in het toepassen van circulaire principes en ontwerpstrategieën (denk aan design, architecture and education) en trekt daarvoor miljarden euro uit. Nederland huisvest een groeiend aantal ondernemingen en kennisinstellingen met unieke circulaire innovaties en kan Taiwan uitstekend ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie.
Tijdens de bijeenkomst zullen we u informeren over de volgende kansen en mogelijkheden op het gebied van circulaire economie in Taiwan:
– Circular economy scan for cities and regions
– Industry parks adopt the CE implementation
– Water purification / recycling
– Agriculture applications
– CE-based smart green community
– Training program on CE
Lees “Background Circular Economy in Taiwan” alvast voor meer informatie. We willen daarnaast ook graag van de gelegenheid gebruik maken om met u samen te bepalen welke subthema’s binnen de circulaire economie interessant zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen en met welke gezamenlijke en mogelijk sector-overstijgende proposities we richting Taiwan kunnen om mogelijke samenwerkingen tot stand te brengen.
Tevens zal worden geïnventariseerd in hoeverre de voorstellen aanpassingen in het voorgenomen missie programma wenselijk maken.
Deelnemen
Heeft u interesse in samenwerking met Taiwan op het gebied van Circulaire Economie en wilt u deelnemen aan deze verkennende bijeenkomst? Meld u dan aan via bovenstaande link en geef daarbij aan in welke subsector(en) u geïnteresseerd bent.
Deadline voor aanmelding is vrijdag 26 mei 2017. Deelname is gratis. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.