De AVG geldt ook voor het MKB!

  • Datum: Woensdag 21 februari 2018, 00:00 uur tot 00:00 uur
  • Locatie: LOKO, Gildenveld 6, Zeewolde
  • Kosten: Gratis

De AVG geldt ook voor het MKB!
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.
Met het ingaan van de AVG komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

Wat houdt dit in voor u als ondernemer?
Uw bedrijf riskeert een sanctie, die opgelegd wordt door Autoriteit Persoonsbescherming (AP) wanneer er geen passende maatregelen genomen zijn om persoonsgegevens te beschermen. De AVG vereist namelijk dat passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen. Dit was ook al verplicht bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een bedrijf of organisatie is compliant wanneer het voldoet aan de huidige wetgeving. De vraag mag echter terecht worden gesteld of de meeste organisaties compliant zijn of zijn geweest. In het geval zij onvoldoende maatregelen hebben genomen, is het tijd voor de volgende juiste stap. De AP verwacht nl. dat gedocumenteerd is welk beleid en maatregelen gebruikt worden.

De goedkoopste fout is de fout die niet gemaakt wordt. De meest effectieve manier om daarvoor te zorgen is om het kennisniveau van u en uw personeel op peil te brengen. LOKO geeft u in samenwerking met Olaf Nijeboer begrijpelijke uitleg over de AVG en hoe u daar als ondernemer invulling aan kunt én moet geven. René de Graaf van LOKO belicht aan de hand van voorbeelden hoe u eenvoudig de technische kant van gegevensbeveiliging kunt aanpassen.

Programma ontbijtsessie AVG donderdag 8 maart 2018

08:15 – Inloop en start ontbijt
08:30 – Start ontbijtsessie en introductie door René de Graaf
08:35 – AVG in de praktijk door Olaf Nijeboer
09:20 – Korte koffiepauze
09:30 – Gegevensbeveiliging in de praktijk door René de Graaf
10:00 – Vragen?
10.30 – Einde

Locatie
Bij LOKO in Zeewolde, aan het Gildenveld 6